Kaavoitus ja asuminen

´


Liian tiheästi ei pidä rakentaa. Puistoja ja viheralueita on säilytettävä. Mikäli musiikkitalo kuitenkin päätetään toteuttaa uudisrakentamisena, on sen paikka muualla kuin Itsenäisyydenaukiolla, esim. lähellä Forum Marinumia.

Pysäköintiä etenkin keskustassa tulee kehittää siihen suuntaan, että myös yksityisautoilu on helppoa, sujuvaa ja halpaa. Pysäköintimaksuvyöhykkeitä 2 ja 3 ei pidä ottaa laajemmin maksullisuuden piiriin vaan päin vastoin. Ilmaisia ja aikarajoittamattomia paikkoja pitää lisätä ja paikoissa, joissa mahtuu, on kadunvarren suuntaiset pysäköintipaikat muutettava vinopysäköintipaikoiksi.

Koira-aitauksia pitäisi rakentaa ainakin Hepokulta - Impivaara - Nättinummi alueelle sekä Kastu - Kärsämki alueelle.


Heikki Laaksonen

Heading